Gymnázium Trebišovská 12, Košice

Pre viac informácií ohľadne prijímacích skúšok kliknite na odkaz na stránku školy.


Ak ste sa nemohli pripojiť k nám na Deň otvorených dverí, môžete si záznam z neho pozrieť na tejto linke

Pozývame vás si pozrieť videá jednotlivých predmetov uvedené nižšie, bližšie vám priblížia atmosféru našej školy

Viac informácií o prijímacích skúškach na 4-ročné gymnázium nájdete na tejto linke.
Viac informácií o 4-ročnom štúdiu na našej škole nájdete na tejto linke.

Viac informácií o prijímacích skúškach na 8-ročné gymnázium nájdete na tejto linke.
Viac informácií o 8-ročnom štúdiu na našej škole nájdete na tejto linke.

Viac informácií o talentových skúškach na 5-ročné bilingválne gymnázium nájdete na tejto linke.
Viac informácií o anglickom bilingválnom štúdiu na našej škole nájdete na tejto linke.


Doplňujúce infomácie k predmetom:

Anglický jazyk Biológia v anglickom jazyku Občianska náuka v anglickom jazyku Geografia v anglickom jazyku Dejepis v anglickom jazyku Fyzika a Chémia